NHÀ HÀNG TORONTO

NHÀ HÀNG TORONTO

Vị trí : Tầng 2
Hoạt động : 6 giờ sáng đến 10 giờ tối.
Sức chứa : 140 khách
Phục vụ : buffet sáng , gọi món buổi trưa và tối.