ПРОМО АКЦИИ

1. BASIC DEAL:
— Giảm 15% trên giá niêm yết
— Áp dụng cho tất cả các loại phòng
— Thời gian áp dụng: từ 18/10/2018 – 31/12/2019
2. EARLY BIRD 45 DAYS:
— Giảm 30% trên giá niêm yết
— Áp dụng cho tất cả các loại phòng
— Thời gian áp dụng: 18/10/2018 – 30/12/2018
3. LAST MINS 3 DAYS:
— Giảm 30% trên giá niêm yết
— Áp dụng cho tất cả các loại phòng
— Thời gian áp dụng: 18/10/2018 – 30/12/2018
4. LAST MINS 7 DAYS:
— Giảm 25% trên giá niêm yết
— Áp dụng cho tất cả các loại phòng
— Thời gian áp dụng: 18/10/2018 – 30/12/2018
5. GOLDEN WEEK :
— Giảm 40% trên giá niêm yết
— Áp dụng cho tất cả các loại phòng
— Thời gian áp dụng: 18/10/2018 – 24/10/2018
6. BASIC DEAL:
— Giảm 35% trên giá niêm yết
— Áp dụng cho loại phòng: 03 bedroom apartment with city view ( 4 pax + 6 pax )
— Thời gian áp dụng: 18/10/2018 – 30/11/2018
7. STAY 3 PAY 2:
— Ở 3 đêm tính tiền 2 đêm, áp dụng cho giá niêm yết
— Áp dụng cho tất cả các loại phòng
— Thời gian áp dụng: 18/10/2018 – 30/11/2018