NHÀ HÀNG TORONTO

NHÀ HÀNG TORONTO

Vị trí: tầng 2
Hoạt động: 6 giờ sáng đến 10 giờ tối.
Sức chứa: 140 khách
Phục vụ : buffet sáng, gọi món buổi trưa và tối.